Orang yang pandai.

Orang yang pandai ialah orang yang belajar dari pengalaman orang lain.

Surah ar-Rahman

my ip